Faqja e informacioneve të lektorëve të DAAD në Shqipëri

Jeanette Rieger-Cowdry

 
     

 

 

 

   

 

Fillimi Studimet Bursa Kontakt Te tjera
Fillimi>Bursa>Bursa studimi
Kurse verore
Gjermanistikë
Bursa për kërkime shkencore (Master)
   
   
Bursa për kërkime shkencore (PhD)
Qëndrim për kërkime shkencore (Prof.)
Ftesa të mëtejshme
Programe për artistet
Udhëtime studimore
DAAD.de
Impressum

DAAD/OSF– Programm (OSF = Open Society Foundations)
Bursa studimi

 

Programet e bursave DAAD/OSF (OSI) nuk ofrohen që nga viti 2013 .